Radionice

Na radionici ćete imati priliku uvidjeti kako poboljšati kvalitetu odnosa prema sebi, u svojoj vezi i odnosima sa ljudima, te kako možete s konkretnim radom na sebi, vraćati sebi odgovornost, a time i slobodnije i ispunjenije živjeti svoj život....

Naši vanjski odnosi su samo refleksija našeg odnosa sa nama samima. Na predavanju će biti govora o iluzijama srca, ranjivostima, očekivanjima i ovisnostima, ali i zdravoj povezanosti i ljubavi, bez obzira da li ste u partnerstvu ili ne. Umjesto da se još jednu godinu mučite...