Centar za integrativni razvoj – Prva škola iscjeliteljsko-terapeutskog i samorazvojnog profila u Hrvatskoj

Blog

Centar za integrativni razvoj – Prva škola iscjeliteljsko-terapeutskog i samorazvojnog profila u Hrvatskoj

Laslo Pinter – interview iz časopisa „Svjetlost“

CIR je iscjeliteljsko-terapeutska škola koja od 1995. godine obučava ljude iscjeliteljskim, terapeutskim i samorazvojnim disciplinama. U u prosincu 2004. godine smo Tomislav Senečić i ja počeli obučavati prvu generaciju studenata u Hrvatskoj. Tijekom vlastite obuka u Internacionalnoj Snowlion školi učio sam iscjeljivanje polaganjem ruku prema metodama Barbare Ann Brennan, njen rad je baziran na integralnom energetskom iscjeljivanju ljudskih suptilnih tj. energetskih tijela. U Snowlionu sam također prolazio Pathwork duhovnu preobrazbu negativne namjere u pozitivnu namjeru spram sebe, drugih i života općenito i upoznao se sa tjelesnom psihoterapijom Johna Pierrakosa (učenikom Wilhelma Reicha) Core Energetikom, koju sam kasnije zasebno studirao kroz četverogodišnji studij. Imao sam sreće da se tijekom mog studija u Međunarodnoj Snowlion školi dogodila promijena i nadopuna programa Object Relationom i teorijom vezivanja koja objašnjava na koji način naše vezivanje za „majku“ u prve tri godine našeg života utiče na formiranje našeg odraslog psihosocijalnog života. Object Relation Teoriju sam naknadno studirao u Center for Intentional Living.

Od samog početka našeg rada kroz obuku gradili smo integrirani pristup u radu s ljudima, što uključuje rad sa psihom, tijelom i energetskim poljem tj. suptilnim tijelima. Od početaka smo uviđali da određenoj neravnoteži u čovjekovom biću trebamo pristupati iz više uglova, te da tako postižemo najbolje rezultate u ponovnom postizanju ravnoteže i zdravlja. Naš pristup kontinuirano nadopunjujemo najnovijim spoznajama iz područja iscjeljivanja, terapija i samorazvoja s namjerom da se na smislen i praktičan način stavimo u službu evolucije ljudskog duha i unapređenja uvjeta života u našoj zemlji i našem planetu. Program školovanja je kreiran tako da studentima omogućuje i obavljanje vlastitih radnih i privatnih obaveza.Detaljne informacije o programu možete naći na web stranicama www.cir.hr

TRI GLAVNA ASPEKTA RADA Energetsko iscjeljivanje i dubinski rad sa tijelom Naš višedimenzionalni pristup na energetsko-iscjeliteljskoj razini temeljimo na modelu čije su začetnice poznate svjetske iscjeliteljice Rosalyn Bruyere i Barbara Ann Brennan (rad na čakrama, auri, dimenziji hare tj. namjere, te na dimenziji duhovne esencije), koji smo u CIR-u dodatno obogatili radom na tjelesno-energetskoj razini kroz elementarne tehnike dalekoistočnih energetskih masaža, te metode tjelesno-emocionalnog otpuštanja blokada kroz dubinski rad sa tijelom. Ove metode rada koriste izravan tjelesno-energetski kontakt ili dodir kojim se na neposredan i trenutan način može pomoći drugom ljudskom biću u iscjeljenju njegovih tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Kod ove vrste rada klijent leži na iscjeliteljskom stolu ili na madracu, što ga stavlja u pasivan položaj, dok je terapeut u uspravljenom, aktivnom položaju. Na psihološkoj razini klijent je u dječjem, primajućem položaju, a terapeut u roditeljskom, davajućem položaju. Metode energetskog iscjeljivanja i dubinsko-energetske masaže primjenjujemo kada je osoba u kriznoj životnoj situaciji, pogotovo ako se ona jasno manifestira i u tijelu kao bolest, iscrpljenost ili nedostatak životne energije. U takvim stanjima osoba ne može sama riješiti vlastiti problem ili bolest i potrebna joj je dodatna pomoć i energija od pomagača, koji će joj to «izvana» dati. Naravno, ove metode rada su od koristi i u radu sa klijentima koji su tjelesno-energetski zdraviji, ali ove metode daju najbolje rezultate upravo kada su osobe u kričnim fazama bolesti. Psihodinamika i terapeutski rad sa psihom Psihološkoj razini pristupamo kroz integrirajući model dubinske psihoterapije koji uključuje teoriju spektra svijesti i mapu svijesti Kena Wilbera. Mislim da je važno da studente upoznamo sa mapom evolucije ljudske svijesti kroz pred-osobnu, osobnu i nad-osobnu fazu. Upravo se u alternativnoj medicini i u New Age duhovnosti dogodilo, pa i nadalje događa puno konfuzije u vezi s time. Kao kritika i protest na krutosti koju je naučni racionalizam ugradio u strukturu zapadnjačke medicine i edukacije djece i mladih tj. općenito u pogled na svijet, javio se New Age pokret koji je kritizirao zapadnjački kruti racionalizam i afirmirao novi slobodniji pristup životu i zdravlju. Sa New Ageom se uz puno oslobađajućih, proširujućih i pozitivnih tendencija pojavilo i puno površnosti i nekritičnosti. Puno toga što je bilo nekonvencionalno, iracionalno i dječje naivno počelo se propagirati kao New Age duhovno uzvišeno. Ken Wilber je dobro opisao tu pojavu i naglasio bitnost razlikovanja pred-racionalnih i pred-logičkih, infantilnih načina pomanja života i svijeta i trans-racionalnih i trans-logičkih poimanja. Npr. možemo naći sličnosti između poimanja i tumačenja svijeta osobe koja pati od paranoidno-šizofrenog poremećaja i učenja prosvijetljenog tibetanskog Lame, psihotična osoba ćepokušati uvjeriti svoje bližnje a kasnije i psihijatre da ga iz televizora uhode i prate svaki njegov pokret, Dalaj Lama je dao kompjuterskim stručnjacima provjeriti svoje kompjutere i koji su našli neosporne dokaze da su ga špijunirali hakerski stručnjaci iz Kine. Psihotična osoba može tvrditi da je on Isus, ali njegova okolina mu neće vjerovati. Za to obučene Lame tvrde da u meditacijama mogu komunicirati sa različitim aspektima božanske tj. Budine svijesti, a njihovi učenici im vjeruju i traže pomoć od njih. Dakle dok je psihotična osoba zapela u vlastitoj nemoći da se emocionalno nosi sa zahtjevima i odgovornostima odrasle osobe i zbog toga regresirala u pred-osobni, pred –racionalni pogled i tumačenje međuljudskih odnosa i funkcioniranju ljudske svijesti, obučeni Lama je nadrastao tj. transcendirao osobno i racionalno tumačenje međuljudskih odnosa i funkcioniranja ljudske svijesti. I jedan i drugi misle da su transcendirali racionalno, međutim to nije slučaj kod psihotične osobnosti. Ona je regresirala u pred-osobni, predracionalni doživljaj ali nije u stanju razumijeti što joj se dogodilo. U terapiji se ona mora vratiti i dovršiti svije emocije iz razvojene faze beba koje nije bila u stanju dovršiti u odnosu sa vlastitom emocionalno nezrelom majkom.

New Age pokret i Alternativnu medicinu su mnogi zlorabili kako bi vlastite i tuđe regresivne i infantilne tendencija iskoristili i prikazali kao transcendentalne i duhovno progresivne. Tu pojavu je Ken Wilber jasno opisao u svojoj ideji „pred-trans-zablude“ (pre-trans-fallacy). Dakle u psihičkom smislu dijete prvo prolazi kroz pred-osobni, pred-verbalni, pred-racionalni razvoj, kako bi u između 2 i 4 godine ušlo u fazu vlastitog osobnog, verbalnog, logičko-racionalnog razvoja i time transcendiralo prijašnju pred-osobnu razvojnu fazu. Tek kada osoba dozrije u vlastitoj osobnoj-razumskoj-odrasloj fazi razvoja emocionalno je spremna za slijedeću duhovnu transcendenciju u trans-racionalno, nad-osobno (transpersonalno), trans-verbalno. Za što se može pripremiti kroz meditativne i druge duhovne i parapsihološke vježbe bez straha da završi u psihotičnom stanju. Tijekom obuke u našoj školi ljudima pomažemo da se lakše snađu u vlastioj mapi svijesti, da uvide gdje su preskočili određene ranije faze razvoja kako bi se vratili i dovršili ih. Nakon toga na trećoj i četvrtoj godini studija polaznicima obuke pomažemo da nadrastu suženost krutog racionalnog pogledana svijet i svijest, kroz meditativna iskustva i vježbe za otvaranje direknog iskustva sebe i doživljaj vlastite esencije. Dakle prve dvije godine studija uključuju puno rada sa preverbalnim bolnim iskustvima (periodom djetinjstva prije nego smo naučili govoriti), kao i kasnijim traumama ranog djetinjstva kroz metode Object relations psihoterapije i Core Energetics duhovno-tjelesno orijentirane psihoterapije koja naglasak stavlja na direktan rad sa tjelesno-karakternim blokadama pet karakternih obrana (shizoidna, oralna, psihopatska, mazohistička i kruta). Ovaj dio obuke studente osposobljava za elementarni psihološki pristup koji je neophodan u radu sa klijentima. Primjena ovih bazičnih psiholoških metoda omogućuje iscjelitelju da vlastitu praksu stavi u «sigurne okvire» u kojima stvara sigurno mjesto gdje se iscjeljujući proces može odviti uz zdravu emocionalnu podršku koja je svakom klijentu neophodna.

Nadalje, ove metode pomažu klijentu da nakon početne faze u kojoj je on, psihološki gledano, u položaju djeteta kojem je potrebna pomoć, prijeđe iz te faze u slijedeću gdje preuzima veću odgovornost za svoje zdravstveno stanje i život. Ovim metodama iscjelitelj-terapeut klijentu pomaže da iz pasivnog dječjeg stanja prijeđe u psihološki zrelije, aktivno odraslo stanje svijesti. Introspekcija (samopromatranje), samorazvoj i samoostvarenje Duhovnoj razini pristupamo i kroz Pathwork metodu Eve Pierrakos (rad na transformaciji maske i nižeg Ja koje ima negativnu namjeru prema životu, te oslobođenju i življenju života kroz energije-svijesti višeg Ja sa pozitivnom namjerom spram života), te kroz sinteze drugih načina osobnog razvoja. Osobno sam uvjeren u pravila duhovno ravnoteže a jedno od važnijih ističe: „Onoliko koliko smo upoznali sebe, upravo toliko ćemo moći pomoći drugima, nikako više od toga“. Ovo staro duhovno pravilo je jedno od osnovnih koje kaoterapeuti ne bi trebali zaboravljati.

Slobodno mogu reći da sve metode koje podučavamo kroz prva dva opisana aspekta studija svoju praktičnu primjenjivost dobivaju kroz usvajanje ovog trećeg aspekta učenja o samom sebi. Kada je iscjelitelj-terapeut svjesan vlastite maske te sjene koja je iza nje, tada njegova esencija, istinska duhovna priroda ili «unutrašnji iscjelitelj» postaje također vidljiv/a i može je svjesno koristiti u svom radu. Tek tada njegov/njezin iscjeliteljskoterapeutski talent postepeno prerasta u istinsko umijeće ili majstorstvo. Introspektivne i samorazvojne metode su prisutne kroz sve godine obuke.

KORISTI OD ŠKOLOVANJA Kada se osvrnem na vlastitu obuku u Snowlionu, uviđam da mi je ona omogućile tri važne stvari u životu: prvo, da sam kroz obuku unio veću ravnotežu sebe i svoj život; drugo, dobio sam širok uvid u suvremene iscjeliteljsko-terapijske modele rada koje sada mogu primjenjivati na efikasan i siguran način sa osobama koje mi se obraćaju za pomoć. To su prva dva aspekta (uz treći koji ću uskoro spomenuti) koje smatram najbitnijim osobinama obuke koje kroz školu želimo približiti ljudima koji žive na našim prostorima. Smatram da su ova dva aspekta nužna za profesionalan iscjeliteljsko-terapeutski rad te da se oni međusobno nadopunjuju. Bez njih iscjelitelj ili duhovni pomagač ne može svoj talent i umijeće na profesionalan i odgovoran način podijeliti sa drugima, a upravo ta neprofesionalnost i neodgovornost mogu nanijeti najviše štete pacijentima, a dugoročno gledano, i samom pomagaču. Mnogi polaznici škole dolaze u CIR prvenstveno zbog osobnog razvoja, a nedoumicu da li nakon školovanja žele raditi kao iscjelitelji-terapeuti ostavljaju za kasnije. Prema dosadašnjem iskustvu 15-25% ljudi koji diplomiraju u CIR-u kroz iscjeliteljsko-terapeutsku praksu nastavlja profesionalno raditi sa ljudima, dok ostali iskustva iz svog školovanja prenose u različite poslove koje na taj način oplemenjuju. To je treći aspekt i korist od obuke u CIR-u. Kroz unošenje ove vrste znanja u svakodnevne međuljudske odnose i različite poslove, duhovna evolucija se širi u sve društvene aspekte života kojima je ova vrsta svjesnosti neophodna, kako bi postigli stvarni duhovni napredak na Zemlji.