Polaznici kroz 4 g ne uče samo teoretski - svu problematiku prolaze iskustveno. Učeći o traumi, ranoj traumi, psihotraumi.. program je tako koncipiran da će polaznici prije ili kasnije, na određeni način biti konfontirani sa svojim osobnim traumama. Tako da mogu sagledati i kroz teoretski...

Edukacijski model integrira više disciplina u jedan komplementarni sistem. Program je dinamičan, vrlo interesantan - emocionalno zahtijevan - i vrlo edukativan. Polaznici sav teoretski dio koji uče - prolaze iskustveno - kroz 4 godine intenzivnog rada na sebi. Kroz ekspresivni terapijski rad, polaznici se u toku...