Program osobnog razvoja i obuka u integrativnoj terapiji

U tijeku -> Upisi u 2019/2020

O školi

Škola za integrativni osobni razvoj i terapijski rad jest četverogodišnji program edukacije iz područja integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti.

Kroz četverogodišnji program polaznici škole susreću se sa cjelovitim pregledom vodećih psihoterapijskih pravaca iz teorijske i praktične, to jest iskustvene perspektive.

U svome radu škola je za razliku od formalnog obrazovnog sustava dominantno orijentirana na tehnike učenja koje se temelje na vlastitom iskustvu, pa je stoga i teorijski dio nastave redovno popraćen praktičnim vježbama. Takvom tehnikom učenja škola pristupa svakom pojedinom polazniku individualno, to jest naglasak edukacije stavljen je na individualnu i osobnu primjenu stečenih znanja. To ujedno znači i da su tehnike učenja uz mentalno, orijentirane i na emocionalno i tjelesno učenje.

Škola je namijenjena svim punoljetnim odraslim osobama bez obzira na prethodno obrazovanje koje su predane i zainteresirane za vlastiti osobni razvoj. Ona je program koji nudi pojedincima zainteresiranim za istraživanje samog sebe siguran prostor, stručno vodstvo i podršku za otkrivanje vlastitih dubljih slojeva i obrazaca, približavanje stvarnome sebi, otkrivanje vlastite biti i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i mogućnost njegove kreacije.

Bez obzira upisuju li školu kao oblik stručnog usavršavanja nakon studija iz područja psihologije i duhovnosti ili im je ovo prva edukacja u tom području, polaznici su primarno podržani u primjeni stečenih znanja za vlastiti osobni razvoj.

Osobni razvoj / terapeutski rad

Uz osobni razvoj na kojemu je naglasak u prve dvije godine školovanja, u 3. i 4. godini fokus se stavlja na terapijski rad. U tom smislu vlastiti osobni razvoj postaje temelj za kvalitetan terapijski rad ili integraciju terapijskih metoda u druge profesije.

Program za osobni razvoj te program za terapijski rad objedinjeni su u četverogodišnjem školovanju, a polaznici unutar obveznog programa sami biraju stavljanje fokusa na neki od njih ili oba.

Istovremeno, polaznici škole za dobivanje diplome obvezni su izvršiti obveze vezane za terapijski rad određene programom bez obzira namjeravaju li se njime baviti.

Pregled programa

Unutar metodologije rada program se izvodi kroz metode tjelesno-orijentirane terapije to jest individualni i grupni procesni rad. Uz teorijski aspekt, program se temelji na osobnom iskustvu polaznika.

Psihodinamika – Objektni odnosi

Teorija vezivanja
Rani razvoj djeteta
Psihotrauma
Obiteljske konstelacije
Jungijanska integrativna analiza snova

Tjelesno orijentirani terapijski rad

Neorajhijanska Core energetika – rad sa pokretom, vibracijama, dahom i glasom
Karakterne obrane
Tijelo i psihodinamika – međuodnos
Terapija plesom i pokretom

Duhovni rad – ljudska višedimenzionalnost

Tijelo, energija i svjesnost – međuodnos
Teorije ljudske svijesti
Duhovna psihologija po Pathworku
Wilberova mapa svijesti
Integrativna duhovnost
Energetska tijela i svjesnost
Maska, Niže Ja, Više Ja
Ego i esencija

Na prvoj godini upoznajemo polaznike s osnovama psihodinamike. Stječu se prva znanja iz objektnih odnosa – ranog razvoja djeteta i utjecaja ranih iskustava na kasniji doživljaj svijeta i odnosa. Savladava se gradivo iz neoreichijanske tjelesno orijentirane psihoterapije. Također, uči se analiza karaktera te teorija pet karakternih struktura. Ova znanja osnove su neoreichijanskih terapijskih principa. Polaznicima se daje osnovna mapa nivoa svijesti kao model rada iz integrativne i transpersonalne psihologije po K. Wilberu.

Od tjelesno energetskog pristupa upoznajemo se sa konceptom uzemljenja u psihološkom, tjelesnom i energetskom smislu kao bazičnom preduvjetu za osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Također radimo s osnovama energetskog rada po metodama Barbare A. Brennan i Rosalyn Bruyere.

Glavno obilježje prve godine je građenje osjećaja sigurnosti kako unutar sebe tako i u grupi.

Pregled tema:

• core vježbe
• uzemljenje
• srčani kontakt
• karakterne obrane – shizoidna, oralna, mazohistička
• čitanje tijela
• unutarnji svjedok
• unutarnji kritičar
• podosobnosti
• čakre, energetska tijela i slojevi
• granice i kontakt
• teorija vezivanja
• simbioza i separacija
• imidži
• ples i pokret
• tehnike iscjeljivanja

Nakon procesa stvaranja sigurnosti, na drugoj godini ulazimo dublje u područje nesvjesnog. Susrećemo se sa manje svjesnim, sjenovitim dijelovima našeg bića.

Kroz sigurno vođenje i podršku otvaramo mjesta koja nas najviše plaše i koja su nam najmanje prihvatljiva. Učimo prepoznati i prihvatiti vlastita nesavršena mjesta i započinjemo proces dublje transformacije, stvarne integracije i postizanja veće osobne autentičnosti.

Koristimo jungijanski model sjene u razumijevanju i transformaciji područja osobnog nesvjesnog te učenja Pathworka kroz mapu Maske, Nižeg Ja i Višeg Ja. Nastavljamo sa upoznavanjem karakternih obrana i gradimo kapacitet za veći emocionalni kontejner kako bismo mogli susresti snažnije osjećaje i imali veći energetski protok.

Pregled tema:

• core vježbe
• vježbe za karakterne obrane
• maska
• Niže Ja
• Više Ja
• karakterne obrane– psihopatska, kruta, simbiotska
• čitanje tijela
• mapa povreda
• transfer i kontratransfer
• mapa svijesti
• resursi
• šok i trauma
• psihopatologija
• pokret, disanje, vibracije, protok
• vježbe glasa
• ples i pokret
• tehnike iscjeljivanja

Na trećoj godini učimo složenije psihodinamičke principe i teorije. Ulazimo u svijet psihotraume i načina rada s ovom najneugodnijom psihološkom pojavom.

Na ovoj godini polaznike podržavamo u izgradnji te prihvaćanju vlastitog autoriteta i osjećaja osobne moći. Upoznajemo se s dimenzijom namjere kao najvažnije komponente za kreaciju vlastitog života. Nakon dvije godine polaznici postaju svjesni da je njihov život vlastita kreacija. Sad već imaju dovoljno znanja da iz uloge žrtve mogu postati stvaraoci svoje stvarnosti. Počinjemo sa upoznavanjem sa psihološkim značajem ljudske seksualnosti te kako se ona može koristiti za osobni razvoj.

Za one koji žele svoj život posvetiti radu s ljudima, učimo ih metodologiji i osnovama terapijskog rada. Taj trening se nastavlja sve do kraja četvrte godine. U razumijevanju slikovitog, metaforičko-simboličkog jezika snova, fantazija i imaginacija polaznike upoznajemo se analizom snova po jungijanskom principima.

Pregled tema:

• energetske vježbe
• negativna namjera
• sigurno vezivanje-interpersonalni most
• seksualnost
• trauma i oporavak
• supervizija
• profesionalna praksa
• rad sa sedam segmenata
• rad sa pomagalima valjak, stunjača, bataka…
• rad sa čakrama
• pokret, disanje, vibracije, protok
• autoriter
• rad sa snovima
• fobije
• borderline
• narcizam
• čitanje tijela
• ples i pokret
• tehnike iscjeljivanja

Pregled tema programa za terapijski rad:

• odnos terapeut-klijent
• metodologija rada s karakternim obranama
• čitanje tijela – tjelesno – energetsko psihodinamička dijagnostika
• tehnike rada sa segmentima tjelesnog-mišićno-energetskog oklopa
• regresivni rad s tijelom
• tehnike rada na roleru za otvaranje stražnjih segmenata oklopa
• tehnike rada na strunjačama za otvaranje prednjih aspekata te integracije prednjih i stražnjih
• rad s otvaranjem protoka kroz sve segmente te njihovo povezivanje
• psihodinamičko razumijevanje tjelesno-energetskog rada
• komplementarnost i integracija metodologije rada s karakternim obranama i objektnim odnosima
• rad s ranom traumom

Završna godina obilježena je spoznajom o vlastitoj esenciji i transcendenciji ega i njegovih ograničenja – tko smo u našem nebranjenom, stvarnom ja kada se proširimo izvan naših ego ograničenja. Produbljujemo rad se s dimenzijom namjere, najvažnije komponente za kreaciju vlastitog života. Dublje upoznajemo psihološki značaj ljudske seksualnosti te kako se ona može koristiti za osobni razvoj. Također upoznajemo kako možemo povećati svoj kapacitet za užitak. Od ostalih tema učimo o graničnom poremećaju i narcizmu te se bavimo temama završetka. Produbljujemo znanja i vještine u području terapeutskog rada i početka rada s ljudima.

Na kraju pišemo završni rad i uspješno završavamo 4-godišnji ciklus školovanja.

Pregled tema:

• pisanje teze
• case – završni procesni rad
• hara – dimenzija namjere
• sržna dimenzija
• vanjsko privremeno ja naspram unutarnjeg trajnog ja
• profesionalna praksa – integracija
• rad sa pomagalima valjak, stunjača, bataka…
• pokret, disanje, vibracije, protok
• egocentričnost
• ljubav prema sebi
• seksualnost
• supervizija
• ples i pokret
• obiteljske konstelacije

Pregled tema programa za terapijski rad:

• tehnike otapanja i proboja bloka
• odraslost i preuzimanje odgovornosti za vlastito prenošenje traume – nesvjesna sebičnost
• 4 koraka Core energetske terapije: proboj kroz masku, otpuštanje Nižeg ja, centriranje u Višem ja, otkrivanje životnog plana
• tehnike jungijanske integrativne analize snova
• rad s čakrama i suptilnim tijelima
• energetski kontakt u terapijskom procesu
• rad s namjerom u terapijskom kontekstu
• važnost zrcaljenja – zašto, kako i kada zrcaliti osobu u terapiji
• integracijski proces
• zdrav ulazak u ulogu terapeuta
• terapeutska etika
• primjena terapijskih metoda u drugim profesijama

Izvedba programa

Nastava škole izvodi se kao četverogodišnji program u kojemu svaka godina prati akademsku godinu.

U Splitu jedna školska godina se sastoji od 5 modula sa razmakom od cca mjesec i pol dana. Svaki modul traje četri dana, od četvrtka do nedjelje.

Više informacija o datumima održavanja škole -> Kalendar 2018/2019

Trenutno se prva i druga godina održavaju u Splitu, a treća i četvrta godina u Zagrebu.

Uz nastavu u modulima, svaka godina uključuje i rad s mentorima u obliku zadaća te minimalno 12 individualnih terapija sa terapeutom koji radi po metodama CIRa. (ukupno 48 individualnih terapija za cijelo školovanje)

Treća i četvrta godina uz individualne terapije uključuju i 8 termina prakse terapijskog rada te 6 individualnih supervizija godišnje (ukupno 12 individualnih supervizija za cijelo školovanje).

Uz navedeno, unutar četverogodišnjeg programa polaznici su obvezni odslušati 90 sati anatomije.

*ukoliko je polaznik škole medicinske struke, nastava anatomije u sklopu programa nije potrebna.

Učiteljski tim

Učiteljski tim CIR Split sastoji se od 4 učitelja:

Preporučena literatura

Susan Thesenga, Eva Pierrakos: The Undefended Self: Living the Pathwork, Pathwork Press, Virginia, 2001.

Donovan Thesenga, Eva Pierrakos: Fear No Evil: The Pathwork Method of Transforming the Lower Self , Pathwork Press, Virginia, 1993.

Alexander Lowen: Zadovoljstvo – Kreativni pristup životu, O tempora – Udruga za unapređenje kvalitete života,  Zagreb, 2012.

Pema Chodron: When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times, Chambhala Publications, Boston, 2005.

Jack Kornfield: Path with a heart, Bantam Books, 1993

John C. Pierrakos: Core energetics, Core Evolution Publishing, 1987.

Barbara A. Brennan: Iscjeliteljske ruke, Barka, Zagreb, 1997.

Barbara A. Brennan: Svjetlost se rađa, Barka, Zagreb, 1997.

Thomas Lewis: General theory of love, Vintage, 2000.

Sue Gerhardt: Why Love Matters, Routledge, New York, 2009

A.H. Almaas: The Pearl Beyond Price, Diamond Books, 1988

Stephen M. Johnson: Characterological Transformation, Norton & Company, New York, 1985.

Stephen M. Johnson: The Symbiotic Character, Norton & Company, New York, 1991.

Sue Gerhardt: Why Love Matters, Routledge, New York, 2009

Peter A. Levine: Healing Trauma: Restoring the Wisdom of the Body, Sounds True, Colorado, 2008.

Alexander Lowen: Bioenergetics, Penguin Books, New York, 1994.

Theresa Sheppard Alexander: Facing the Wolf: Inside the Process of Deep Feeling Therapy, Plume, 1997.

Sheldon Kopp: Back to One: A Practical Guide for Psychotherapists, Science and Behavior Books, 1977.

Upisi

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu -> Upisi 2018/2019

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati -> Kontakt