Datumi održavanja škole CIR-a Split za 2019/20 godinu:

U Splitu jedna školska godina se sastoji od 4 modula u trajanju od po 5 dana.

Više informacija o programu škole -> Škola CIR-a

Više informacija o upisima u školu -> Upisi u 2019/2020

Termini škole 2019/2020 – SPLIT

1. tjedan 16.-20.11.2019.
2. tjedan 18.-22.01.2020.
3. tjedan 14.-18.03.2020.
4. tjedan 09.-13.05.2020.

Mjesto održavanja škole CIR-a Split za 2019/20 godinu:

Škola se održava u prostorima Udruge UGNOST (Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske), u ulici Bana Josipa Jelačića 6, 21000 Split.