Uvjeti korištenja

Informacije koje se nalaze na ovoj web-stranici korisnik koristi na vlastiti rizik. Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web-stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove stranice. Autor se unaprijed odriče bilo kakve odgovornosti za sva djelovanja čitatelja ovog site-a koja su provedena bez prethodnog savjetovanja sa autorom.

Ljudi sa administratorskim ovlastima na internetskoj stranici cir-split.com obvezuju se pod punom vlastitom odgovornošću, da prikupljene privatne podatke kojima imaju pristup, poput e-mail adresa, ili bilo kojih drugih podataka čitatelja, neće bez dozvole svakog pojedinačnog vlasnika tih podataka, distribuirati ili koristiti na bilo koji drugi način. Ljudi koji ostave svoje podatke putem e-maila na bilo koju od domena stranice cir-split.com ili sa njom povezanih e-mail računa, ili putem kontakt obrasca, suglasni su da su nam te podatke dali odlukom svoje slobodne volje.